Jägarmarschenin historia

Jägarmarschen on maastohiihdon liikuntatapahtuma, joka järjestettiin aluksi Aapua IF:n, Olkamangi IF:n sekä Jar-Ka IF:n toimesta ja hiihdettiin näiden kylien välillä. Valittavana oli kaksi reittiä, joko 10 km Olkamangista tai 20 km Aapuasta. Maali oli aina Jarhoisissa. Lisäksi maalialueella oli 500 m kilpailu pienimmille lapsille ja 3 km:n kilpailu vähän vanhemmille lapsille. Jokainen sai itse valita otetaanko aika vai hiihtääkö ladun kuntoilumielessä.

Vuodelta 1977 on tuloslistoja, joiden mukaan 20 kilometrin reitin nopein mies hiihti ajan 1.20.35 ja nopein nainen 1.50.09. Lyhyempään 10 kilometrin reittiin nopein mies käytti aikaa 51.36 ja nainen 53.44.

Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin pääsiäislauantaina 1970 ja perinne jatkui vuosittain aina vuoteen 1977. Sen jälkeen kiinnostus oli liian vähäistä tapahtuman järjestämiseen.

Vuonna 1996 kiinnostus Jägarmarschenia kohtaan heräsi jälleen. Hiihto päätettiin järjestää pitkänäperjantaina Jarhoisista (20 km) ja Olkamangista (10 km) Aapuaan. Lapsille oli kilpailu Aapuassa samaan aikaan. Latu vedettiin moottorikelkan jälkeä Aapuan ja Jarhoisen välille, koska järjestäjillä oli vain vähän aikaa suunnitella tätä ensimmäistä kilpailua.

Samalla kun kilpailu päätettiin taas järjestää, päätettiin myös, että joka toinen vuosi maali on Jarhoisissa. tällä konseptilla kilpailu järjestettiin vuoteen 1999. Kun Ruotsi liittyi EU:hun ja raja Suomen ja Ruotsin välillä pyyhittiin pois, muuttui koko Jägarmarschenin järjestäminen. Latuja voitiin vetää mihin tahansa rajan yli.

Syksyllä 1999 Meän hihon järjestelytoimikunta otti yhteyttä Tornionjoen Suomen puolen naapurikyliin kysellen kiinnostusta osallistua tapahtuman järjestelyihin. Kaksi yhdistystä ilmaisi kiinnostuksensa yhteistyöhön nimittäin Jokivartisten kyläseura ja Orajärven kyläseura. Ehtona yhteistyölle oli, että tapahtuman nimi muutettaisiin. Nimiehdotuksesta julistettiin kilpailu lapsille molemmin puolin Tornionjokea ja uudeksi nimeksi tuli MeänHihto-Jägarmarschen.

Keväällä 2000 hiihdettiin ensimmäisen kerran MeänHihto-Jägarmarschen, jossa oli osallistujia sekä Suomesta että Ruotsista. Uudet latu-urat lähtivät Aapuasta (26 km), Olkamangista (10 km), Kaartisista (10 km) ja Suomen puolelta Jarhoisista (6 km ja 12 km) ja Orajärveltä (25 km). Maali kaikilla matkoilla oli Ruotsin Jarhoisissa.

Syksyllä 2000 toimikunnassa heräsi keskustelu oman logon suunnittelusta tapahtumalle. Vuonna 2001 julistettiin suunnittelukilpailu nuorten keskuudessa molemmin puolin jokea. Voittajaehdotus saisi palkintona 500 kruunua. Monien, pitkien keskustelujen jälkeen toimikunta valitsi yksimielisesti parhaaksi kaartislaisen Patric Mäen suunnitteleman logon ja siten hän voitti kilpailun.

Syksyllä 2002 alettiin suunnitella kaksipäiväistä tapahtumaa, hiihtokilpailu lauantaina ja porokilpailu sunnuntaina. Tämä kaksipäiväinen tapahtuma järjestettiin ensimmäistä ja viimeistä kertaa 15.-16. maaliskuuta 2003. Hiihtokilpailu sai hyvän vastaanoton, kun taas porokilpailu ei onnistunut niin hyvin, joten voitiin siis todeta, että porokilpailu ei sopinut MeänHihto-Jägarmarshen tapahtuman yhteyteen, vaan vastaisuudessa on syytä pitäytyä hiihdossa. Siten vuonna 2003 tehtiin päätös, että tämä kilpailu järjestetään kaksipäiväisenä, mutta vain hiihtäen.

Vuonna 2009 tuli 10 vuotta täyteen siitä, kun Suomi tuli mukaan järjestelyihin, joten MeänHihto-Jägarmarschen vietti 10-vuotisjuhlia jakamalla kaikille osanottajille kaulaan mitalin, jossa oli teksti MeänHihto-Jägarmarschen 10 v/år. 10-vuotisjuhlahiihdon yhteydessä hiihtotapahtuma muutettiin siten, että eri kylistä lähdöt jäivät pois ja lähtö siirrettiin joen ja tie 99:n väliin Jarka IF:n talon läheisyyteen Ruotsin Jarhoisiin, josta hiihdettiin eripituiset reitit. Tällä tavoin voitiin helpottaa järjestäjiä hiihtolatujen vetämisessä, koska nyt tarvitsi vain vetää ura Suomen puolen valmiiksi tehdyille laduille. Vuoden 2009 kilpailussa saattoi valita kolmesta eri matkasta, 6, 15 ja 25 km sekä perinteisellä että vapaalla tyylillä lähdön ja maalin ollessa Ruotsin Jarhoisissa.